Centro de FP Medio A Pontepedriña

A Pontepedriña

Instituto de Educación Secundaria A Pontepedriña

Centro público

Rua Amor Ruibal (A Pontepedriña)

15702 Santiago de Compostela

A Coruña

Grados medios impartidos en el instituto A Pontepedriña

  • Comercio

    Te gusta el marketing y la comercialización de productos, debes especializarte con este grado de ciclo medio.